Sinterklaas toernooi/tournament

Het Sinterklaastoernooi 2020 gaat helaas niet door vanwege covid-19. Dit besluit is niet zomaar van de ene op de andere dag genomen.  Hoe gaan we nu verder? Lees het hier met ons interview met Jochum!

The Sinterklaas tournament 2020 is unfortunately not due to covid-19. This decision was not simply made overnight. How do we proceed? Read it here with our interview with Jochum! English below!

Alternatief toernooi?

Netzo: Hoi Jochum! Kun je jezelf voorstellen en waarom je bij Netzo volleybalt.
Jochum
: Ik ben Jochum, woon in Amsterdam en volleybal ongeveer 3 jaar bij Netzo. Ik wilde graag volleyballen en hoorde via via dat er in Amsterdam een LGBTQ volleybalclub is. Vandaar dat ik lid ben geworden. Inmiddels doe ik best veel voor Netzo. Zo ben ik onder andere TC-lid.

N: Wat is je rol bij het Sinterklaastoernooi, en welke taken behelst die rol?
J: 
Ik ben de voorzitter van het Sinterklaastoernooi. Ik leid de mensen die mee helpen met hun taken en zorg dat alles in goede banen verloopt.

 

N: Wat is de stand van zaken van het Sinterklaastoernooi 2020?
J: 
Helaas hebben we als organisatie van het Sinterklaastoernooi besloten om het toernooi niet door te laten gaan in 2020. Er zijn te veel risico’s om het te organiseren. Ten eerste mogen we maar 100 personen hebben. In de praktijk betekent dit eigenlijk dat we met alleen Netzo teams het toernooi bijna kunnen vullen. Ten tweede is een feest met 100 personen ook te moeilijk om te organiseren met de 1.5 meter samenleving. Een extra lastig onderdeel van de organisatie betreft de hosted housing. We weten niet zeker of we onderdak kunnen bieden aan alle geïnteresseerden. Samen met het Netzo bestuur hebben we daarom besloten om het toernooi niet te organiseren dit jaar, maar volgend jaar 2021 groots terug te komen!

N: Wordt er gekeken naar een alternatief voor het Sinterklaastoernooi?
J: 
We zijn nu aan het kijken of we een alternatief kunnen organiseren. Momenteel denken we aan een Netzo & Friends toernooi. Dit zou betekenen dat we teams van Netzo laten inschrijven en dan aanvullen met andere teams van uit Nederland en wellicht België. We begrijpen dat dit toernooi ook haken en ogen met zich meebrengt, maar willen toch de kans voor een toernooi niet geheel laten varen. Dit toernooi dient dan ook meer als vervangend toernooi en niet in plaats van het Sinterklaastoernooi. We onderzoeken ook of het Netzo & Friends toernooi wellicht in september/oktober kunnen organiseren. Een uiteindelijke datum willen we afwachten in verband met covid-19.


Alternative tournament?

Netzo: Hi Jochum! Can you introduce yourself and why you play volleyball at Netzo?
Jochum: I am Jochum, living in Amsterdam and playing volleyball with Netzo for about 3 years. I really wanted to play volleyball and heard via via that there is an LGBTQ volleyball club in Amsterdam. That is why I became a member. I now do quite a lot for Netzo. For example, I am a TC member.

N: What is your role in the Sinterklaas tournament, and what tasks does that role involve?
J: I am the chairman of the Sinterklaas tournament. I lead the people with their tasks and ensure that everything runs smoothly.

N: What is the status of the Sinterklaas tournament 2020?
J: Unfortunately, as the organization of the Sinterklaas tournament, we have decided not to let the tournament take place in 2020. There are too many risks to organize it. First, we can only have 100 people. In practice, this actually means that we can almost fill the tournament with only Netzo teams. Secondly, a party with 100 people is also too difficult to organize with the 1.5 meter society in mind. An extra difficult part of the organization concerns hosted housing. We are not sure if we can accommodate all interested players. Together with the Netzo board we have therefore decided not to organize the tournament this year, but to come back big next year 2021!

N: Are we looking for an alternative to the Sinterklaas tournament?
J: We are now looking into organizing an alternative. We are currently thinking of a Netzo & Friends tournament. This would mean that we register teams from Netzo and then supplement them with other teams from the Netherlands and perhaps Belgium. We understand that this tournament also involves organisational difficulties, but we do not want to completely abandon the chance for a tournament. This tournament therefore serves more as a substitute tournament and not instead of the Sinterklaas tournament. We are also investigating whether the Netzo & Friends tournament may be organized in September / October. We want to wait for a final date in connection with covid-19.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WhatsApp chat